รับจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Components

รับจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เราสามารถจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งในและต่างประเทศอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หายาก รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลิกผลิตไปแล้ว (Component Obsolete) สามารถจัดหาได้ทุกระดับความต้องการตั้งแต่สินค้าคุณภาพดีพรีเมี่ยม ไปจนกระทั่งสินค้ามือสองอาทิเช่น

 • Semiconductor
 • Connector
 • Optoelectronics
 • Resistors
 • Capacitors
 • Crystals
 • Oscillators
 • Potentiometers
 • Variable Resistors
 • Inductors
 • Coils
 • Chokes
 • Thermistors,
 • Switches
 • Relays

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีมากมายหลายนับเป็นหมื่นๆชื้นหรือแสนรายการ ถ้าแบ่งเป็นคุณสมบัติและการทำงานแล้วก็สามารถแยกออกได้แค่ 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทแอ็กตีพ( Active Devices ) หรืออุปกรณ์ประเภทโซลิดสเตท และอุปกรณ์ประเภทที่สองคืออุปกรณ์พาสชีพ ( Passive Devices ) และอุปกรณ์ประเภทที่สามเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในการเชื่อมต่อและแสดงภาวะหรือเป็นตัวชี้ ( Indication ) หรืออื่นๆที่เป็นตัวช่วยทำให้เกิดเป็นวงจรและทำงานได้

อ่านบทความเพิ่มเติม : บทความเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์

สนใจให้เราจัดหาอุปกรณ์ให้