รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง Research & Development Engineer

คุณสมบัติ

 • เพศชาย 20 – 30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี อ่าน schematic ได้
 • สามารถเขียนโปรแกรม Arduino หรือ microcontroller อื่นๆได้
 • มีใจรักงาน R&D
 • มีสติ มีสมาธิในการทำงาน ใจเย็น มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี มีระเบียบ รักสะอาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์งาน R&D จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 20,000- 35,000 บาท
 • น้ำดื่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

ตำแหน่งช่างเทคนิค

คุณสมบัติ

 • เพศชาย 20- 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
 • มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใจรักงาน R&D
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีสติ มีสมาธิในการทำงาน ใจเย็น มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี มีระเบียบ รักสะอาด
 • ใช้ HOTAIR , หัวแร้ง ,อ่าน schematic ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ควบคุมและดูแลเครื่องจักร
 • ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 12,000 ถึง 18,000 บาท
 • น้ำดื่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

ตำแหน่งธุรการฝ่ายช่างเทคนิค

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง 20- 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ชำนาญ Excel สูตร SUM, IF, SUMIF, VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH,OFFSET, PIVOT TABLE, GRAPH ได้
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเป็นระบบ มีสติ มีสมาธิในการทำงาน ใจเย็น มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี มีระเบียบ รักสะอาด
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการฝ่ายช่างเทคนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายช่างและการผลิต เช่น จัดทำต้นทุนโปรเจค ,ดูแลสต๊อค
 • ช่วยงานฝ่ายช่างเทคนิค
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 12,000- 25,000 บาท
 • น้ำดื่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

ตำแหน่งธุรการ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง 20- 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ชำนาญ Excel สูตร SUM, IF, SUMIF, VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH,OFFSET, PIVOT TABLE, GRAPH ได้
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเป็นระบบ มีสติ มีสมาธิในการทำงาน ใจเย็น มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี มีระเบียบ รักสะอาด
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • งานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 12,000- 25,000 บาท
 • น้ำดื่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง 20- 35 ปี
 • วุฒิ ปวช/ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สายตาดี,อ่าน เขียน A -Z ได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีสติ มีสมาธิในการทำงาน ใจเย็น มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี มีระเบียบ รักสะอาด
 • ใช้ HOTAIR , หัวแร้ง ,ใช้คอมพิวเตอร์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายช่างและการผลิต เช่น จัดทำต้นทุนโปรเจค ,ดูแลสต๊อค
 • ช่วยงานฝ่ายช่างเทคนิค
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ค่าแรงวันละ 350 บาท
 • น้ำดื่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

ตำแหน่งDigital Content Creator

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง 20- 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ความเข้าใจในการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียใหม่ ๆ และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
 • ประสานงานและหารือร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดแนวทาง เนื้อหา และรูปแบบของ content
 • วางแผนการผลิต และผลิต content ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ, Info Graphic, Motion Graphic เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ ในรูปแบบต่างๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
 • เขียนบทความ จัดทำเว็บไซด์ ทำสื่ออนไลน์ได้ ถูกตามหลักไวยากรณ์
 • จัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี และซอฟแวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
 • มีความคิดเป็นระบบ มีสติ มีสมาธิในการทำงาน ใจเย็น มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี มีระเบียบ รักสะอาด
 • หากใช้ WordPress ได้ และมีความรู้เรื่อง SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • งานสื่อโฆษณาต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแล สร้างความสัมพันธ์อันดี กับช่องทาง Online อื่นๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 12,000- 25,000 บาท
 • น้ำดื่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานช่างอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • กำลังศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
 • มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใจรักงาน R&D
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเป็นระบบ มีสติ มีสมาธิในการทำงาน ใจเย็น มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี มีระเบียบ รักสะอาด

ลักษณะงาน

 • ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ค่าแรงวันละ 100 บาท
 • น้ำดื่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานธุรการ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • กำลังศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี (สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเป็นระบบ มีสติ มีสมาธิในการทำงาน ใจเย็น มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี มีระเบียบ รักสะอาด

ลักษณะงาน

 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานของทางบริษัทฯ
 • จัดเก็บข้อมูลต่างๆ
 • ติดต่อประสานงาน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ค่าแรงวันละ 100 บาท
 • น้ำดื่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน